shutterstock_250945696.jpg
Araştırma Tasarımı

Bilimsel çalışmalarda ve kurumsal çalışmalarda araştırmanın doğru şekilde tasarlanması, sonucun doğruluğu ve kalitesi açısından büyük öneme sahiptir. İstatistik Atölyesi olarak araştırma tasarımının yapılması, araştırma soruları ve hipotezlerin belirlenmesi, örneklem sayısının hesaplaması çalışmalarını yapıyoruz. 

Akademik Danışmanlık.jpg
Anket Hazırlama

Anket hazırlama, dikkat edilmesi gereken noktaların olduğu önemli aşamalardan biridir. İstatistik Atölyesi olarak araştırmanın amacına, örneklem grubunun özelliklerine ve hipotezlere en uygun anket formunu hazırlıyoruz. Literatür taraması yaparak konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan yararlanarak anketin zengin, hedefe uygun ve nitelikli hale gelmesini sağlıyoruz. 

26_edited.jpg
Veri Toplama

Hazırlanan veri toplama aracını kullanarak doğru hedef kitleden doğru verileri toplamak çalışmaların en çok dikkat edilmesi gereken noktasıdır. İstatistik Atölyesi olarak araştırmanın amacına, araştırmanın tasarımına ve örneklem grubuna göre veri toplama yöntemlerinden en uygun olanı belirliyor ve uyguluyoruz. Bu kapsamda iki şekilde veri topluyoruz:

1. Kayıtlı veri olarak KAP, TÜİK, BDDK, TBB, Merkez Bankası gibi kurumların sistemlerinden veri topluyoruz. 

2. Türkiye genelinde yüz yüze, online ve telefonla anket uygulayarak veri topluyoruz.