Merkezi Gradyan Şeffaf
AKADEMİK DANIŞMANLIK

İstatistik Atölyesi ekibi olarak, BAP projesi, TÜBİTAK projesi, Yüksek Lisans tezi, Doktora tezi, Tıpta Uzmanlık tezi ve bilimsel makale çalışması yapan tüm öğrenci ve akademisyenlerin yanındayız.

VERİ TOPLAMA

Bilimsel araştırma çalışmaları için anket hazırlama ve anket ile veri toplama hizmeti sağlıyoruz.

Çalışmanıza ve hipotezlerinize en uygun soruları ve ölçekleri kullanarak doğru sonuçlar alacağınız anket formunu hazırlıyoruz.

Seçilen örneklem grubuna yönelik belirlenen anket uygulama yöntemi ile TÜM TÜRKİYE'den veri topluyoruz. Bu kapsamda kullandığımız yöntemler:

 • Online Anket Uygulama

 • Telefonla Anket Uygulama

 • Yüz Yüze Anket Uygulama

İSTATİSTİK ANALİZİ

Bilimsel çalışmanıza ve hipotezlerinize en uygun test teknikleri ile verilerin analizi yapıyoruz. Yapmış olduğumuz analizleri, APA formatında ya da çalışma sahibinin belirlemiş olduğu tablo formatında düzenliyor ve raporluyoruz. Bu kapsamda yaptığımız analizler:

 • Geçerlik ve Güvenirlik Analizi (AFA)

 • Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)

 • Yapısal Eşitlik Modeli Analizi (YEM)

 • Process İle Aracılık Analizi

 • Hipotez Testleri 

EĞİTİM

Kendi çalışmasının analizlerini yapmak isteyen tüm öğrenci ve akademisyenleren yönelik hazırladığımız SPSS ve AMOS uygulamalı veri analizi eğitimlerimiz ile veri analizi yapmayı öğretiyoruz.

Sınıf ortamında yüz yüze eğitim uygulamamızın yanı sıra kayıtlı videolardan oluşan SPSS EĞİTİM SETİ ile bulunduğunuz yerden kolayca analiz yapmayı öğrenebilirsiniz. Eğitimde incelenen konular:

 • SPSS Kurulumu

 • Temel İstatistikler

 • Normallik Testleri

 • Karşılaştırma Testleri (Parametrik-Nonparametrik)

 • Tekrarlı Ölçüm Testleri

 • Korelasyon Testleri

 • Regresyon Testleri

 • Ki Kare Testleri 

Merkezi Gradyan Şeffaf
KURUMSAL DANIŞMANLIK

İstatistik Atölyesi ekibi olarak, müşterilerini, rakiplerini, iş ortaklarını, çalışanlarını, pazarı ve gelecek trendleri yakından izleyerek büyümek ve büyük kalmak isteyen tüm kurumların yanındayız.

ARAŞTIRMA

​Araştırma ve bilgi, iş dünyası için en önemli konulardan biridir. Mevcut ve potansiyel müşterilerin özelliklerinin belirlenmesi, yeni açılacak şubelerin doğru noktasının belirlenmesi, pazarın gidişatının ve gelecek fırsatlar ile tehditlerin belirlenmesi büyümek isteyen tüm kurumların bilgi sahibi olması gereken konulardır. İstatistik Atölyesi olarak biz araştırma hizmetimiz ile kurumlar için en değerli bilgileri üretiyoruz. Bu kapsamda çalışma alanlarımız:

 • Müşteri Memnuniyeti Araştırması

 • Tüketici Davranışları Araştırması

 • Satın Alma Karar Süreci Araştırması

 • Marka Bilinirliği ve Algı Araştırması

 • Marka Tercih Sebepleri Araştırması

 • Ürün Tercihi Araştırması

 • Pazar Araştırması

 • Rekabet Düzeyi ve Rakip Araştırması

 • Bayi Memnuniyeti Araştırması

 • İş Ortakları Memnuniyet Araştırması

 • Çalışan Memnuniyeti Araştırması

 • Çalışan Bağlılığı Araştırması 

VERİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

Günümüz dünyasında, dijitalleşmenin etkisiyle veriye ulaşmak artık çok kolay bir hale geldi. Araştırma süreçlerinde online tekniklerin kullanılması, internet ve sosyal medya kanallarının verilerinin ulaşılabilir olması nedeniyle tüm kurumlar binlerce veriye sahip olmaktadır. Ancak verilerin doğru analiz yöntemleri kullanılarak bilgiye dönüştürülmesi süreci, verimli sonuçlar alınarak kurumların doğru kararlar alması açısından çok büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda İstatistik Atölyesi olarak bilimsel araştırma çalışmalarından edindiğimiz derin tecrübe ve bilgi ile kurumlara veri analizi ve yönetimi hizmeti sağlıyoruz. 

 • Müşteri Davranışları Analizi

 • Müşteri Profilleri Analizi

 • Tüketim Süreçleri Analizi

 • Karar Süreçleri Analizi

 • Pazar Analizi

 • Rakip Analizi

 • Satış Performansı Analizi

 • Üretim Verileri Analizi

 • Karlılık ve Verimlilik Analizi 

Belgelerimiz

1/1

Sağlık-1 Sokak No:59/20 Kolej Çankaya  ANKARA 

istatistikatolyesi@gmail.com 

Tel: 0544 438 0067

 • Facebook - Beyaz Çember
 • LinkedIn - Beyaz Çember
 • Instagram - Beyaz Çember