1/8

Hakkımızda

Kopernik, Dünya’nın merkezde olduğu görüşünü yıkarak Güneş’in merkezde olduğu görüşünü ortaya attı. Onun sayesinde insanlar Güneş Sistemi ve Dünya’mız hakkında doğru bilgiye sahip oldular. Kopernik’in elinde diğer insanlardan farklı veriler yoktu, diğerleri gibi o da aynı gökyüzüne bakıyor ve aynı şeyleri görüyordu. Buna rağmen farklı ve doğru sonuçlara ulaştı, çünkü verileri diğerlerinden farklı analiz edip yorumladı. Böylece doğruya ulaştı ve bu doğru Dünya’yı değiştirdi.

Biz de verilerin tek başına anlam ifade etmediği ve doğru analiz yöntemleri ile Dünya’yı değiştirecek bilgilere ulaşılabileceğine inanarak 2012 yılında İstatistik Atölyesi’ni kurduk. Kurduğumuz günden bu yana “Türkiye’nin en çok güvenilen ve bilinen araştırma, analiz ve raporlama merkezi olmak.” vizyonuyla çalışmalarımıza soluksuz devam ediyoruz.

Yeteneklerimiz

Araştırma

 • Anket Hazırlama

 • Yüz Yüze Anket Uygulama

 • Online Anket Uygulama

 • Telefonla Anket Uygulama

 • Saha Araştırması ve Veri Toplama

 • Odak Grup Görüşmesi

 • Gizli Müşteri Araştırması 

Analiz ve Raporlama

 • Bilimsel Veri Analizi

 • Hipotez Testleri

 • Geçerlik ve Güvenirlik Analizi (AFA)

 • Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)

 • Yapısal Eşitlik Modeli Analizi (YEM)

 • Ekonometrik Analizler

 • Biyoistatistik Analizleri

 • Talep ve Satış Analizleri

 • Pazar Analizleri

 • Tüketici Analizleri

 • Çalışan Analizleri

Eğitim

 • SPSS Uygulamalı Veri Analizi Eğitimi

 • AMOS Uygulamalı Veri Analizi Eğitimi

 • Bioistatistik Semineri

 • İş Dünyasına Yönelik Araştırma Yöntemleri ve Analiz Teknikleri Eğitimi

Hizmetlerimiz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

Akademik çalışma yapan öğrenci ve akademisyenlere yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 • Anket Uygulama / Veri Toplama

 • Lisans Tez Analizi

 • Yüksek Lisans Tez Analizi

 • Doktora Tez Analizi

 • Tıpta Uzmanlık Tez Analizi

 • Bilimsel Makale Analizi

 • Bilimsel Araştırma Projesi

 • Tübitak Projesi çalışmaları için danışmanlık ve destek hizmetimiz ile öğrenci ve akademisyenlerin yanındayız.

SEKTÖREL DANIŞMANLIK

Özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 • Tüketici Araştırmaları

 • Marka Araştırmaları

 • Pazar Araştırmaları

 • Ürün Araştırmaları

 • Rakip Araştırmaları

 • Memnuniyet Araştırmaları

 • Kurumsal İtibar Araştırmaları

 • Bilinirlik ve Algı Araştırmaları

 • Bayi Araştırmaları

 • Çalışan Araştırmaları

 • Vatandaş Araştırmaları kapsamında veri toplama, veri analizi ve raporlama hizmetlerimiz ile markaların ve kurumların yanındayız.

EĞİTİMLER

Akademik dünya ve iş dünyasına yönelik hazırlanmış özel içerikler ile eğitim hizmeti sunuyoruz.

 • SPSS Uygulamalı TEMEL Düzey Veri Analizi Eğitimi

 • SPSS Uygulamalı İLERİ Düzey Veri Analizi Eğitimi

 • AMOS Uygulamalı DFA ve YEM Analizi Eğitimi

 • Biyoistatistik Semineri

 • Pazarlama Yöneticilerine Yönelik Araştırma Yöntemleri ve Analiz Teknikleri Eğitimi

 • İK Yöneticilerine Yönelik Araştırma Yöntemleri ve Analiz Teknikleri Eğitimi hizmetlerimiz ile öğrenciler, akademisyenler ve profesyonellerin yanındayız.

Belgelerimiz

1/1

47

SAHA ARAŞTIRMASI

3850

VERİ ANALİZİ ve RAPORLAMA

35

SEMİNER ve EĞİTİM

İletişim

Uğur Mumcunun Sokağı 61/3  Çankaya  ANKARA 

istatistikatolyesi@gmail.com  |  bilgi@istatistikatolyesi.com

Tel: 0544 438 0067

 • Facebook - Beyaz Çember
 • LinkedIn - Beyaz Çember
 • Instagram - Beyaz Çember