İstatistik Atölyesi

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

İstatistik Atölyesi olarak gelişmiş bir Türkiye'nin sürekli gelişen ve marka olan kuruluşlar ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu nedenle uzman analist ve eğitmenlerimiz ile KOBİ'lerin ve kurumsal şirketlerin müşterilerini, çalışanlarını ve sektörlerini daha yakından tanıyarak doğru stratejiler ile büyümelerine destek oluyoruz. 

Tüketici Araştırmaları

Markaların ve işletmelerin tüketicilerinin davranışlarını daha yakından izlemeleri ve anlamaları için araştırma tasarımı, veri toplama, veri analizi ve raporlama hizmetleri sunuyoruz. Tüketici davranışı çalışmalarımızda akademik danışmanlık ve bilimsel araştırma çalışmaları deneyimlerimizden güç alarak tamamen bilimsel tabanlı çalışmalar ile sıradan araştırma şirketlerinin sundukları frekans ve çapraz tablolardan çok daha fazlasını veriyoruz. Bu sayede bilimin gücü ile derin içgörüler oluşturmanızı sağlıyoruz. Tüketici Araştırmaları kapsamında sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda gösterilmektedir.

 

 • Tüketicilerin Alışveriş Alışkanlıkları ve Davranışlarının Modellenmesi

 • Tüketicilerin Kişilik Tipinin Modellenmesi

 • Marka Bağlılının Ölçülmesi ve Marka Bağlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

 • Marka Bilinirliğinin Ölçülmesi ve Zihinlerdeki Marka Sıralamasının Belirlenmesi

 • Davranış Alışkanlıkları ve Tüketim Modellerine Göre Tüketicilerin Segmentasyonunun Oluşturulması

Çalışan Araştırmaları

Markaların ve işletmelerin çalışanlarının en değerli varlıkları olduklarını biliyor ve onların daha iyi anlaşılması için seslerine kulak vermek ve elde edilen bilgilerin bilimsel analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bilimsel araştırma ve veri toplama yöntemlerini kullanarak çalışanların işletme ve kendileri hakkındaki düşüncelerini derinlemesine analiz ediyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıdaki gösterilmiştir.

 • Çalışan Memnuniyeti, Çalışan Bağlılığı, Çalışan Motivasyonu ve İş Tatmini, İş Stresi ve Mesleki Gelecek Kaygı Düzeyinin Ölçülmesi ve Analiz Edilmesi

 • Kurumsal İtibarın Ölçülmesi ve Çalışan Memnuniyeti ve Kurumda Çalışma İsteği ile Kurumsal İtibarın İlişkisinin Analiz Edilmesi

 • Çalışanın Mutluluk Düzeyi, İş-Aile Çatışma Düzeyi, Problem Çözme Becerisinin Ölçülmesi ve Analiz Edilmesi

İş Ortağı / Paydaş ve Bayi Araştırmaları

Markaların ve işletmelerin iş ortakları, paydaşları ve bayileri ile aralarındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla araştırma tasarımı, veri analizi ve raporlama hizmetleri sunuyoruz. İş Ortağı, paydaş ve bayi araştırmaları kapsamında bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini kullanarak ilişkilerin derinlemesini incelenmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz bazı araştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

 • Kuruma Yönelik Güven ve Kurumsal İtibar Araştırması

 • İş Ortağı / Paydaş ve Bayi Memnuniyet Araştırması

 • Kurumsal Bağlılık Araştırması

 • Bayi Performansının Ölçülmesi ve Bölgesel ve Ulusal Değerler İle Karşılaştırılması

Kayıtlı Veri Analizi

Markaların ve işletmelerin kaydettiği veriler ile resmi kuruluşlar ve diğer kurumlar tarafından toplanan verilerin bilimsel analiz yöntemleri ile incelenerek markanın ve işletmenin mevcut durumunu görmesini ve geleceğini planlamasını sağlıyoruz. Bu kapsamda sunduğumunuz hizmetlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

 • Satışların, Ciroların ve Karılılığın Yıllara ve Diğer Faktörlere Göre Analiz Edilmesi

 • PR Çalışması Verilerinin Yıllara ve Sektöre Göre Analiz Edilmesi

 • İşletmeye Ait Sosyal Medya Etkileşim Verilerinin Analiz Edilmesi ve Rakiplere Göre Değerlendirilmesi

 • Sektörel Göstergelerin İşletmenin Verileri İle İlişkilendirilmesi

 • TÜİK, BDDK gibi Kamu Kurumlarının Açıkladığı Resmi Verilerin İşletmenin Verileri İle İlişkilendirilmesi

Please reload