Referanslar

 • Ankara Şirketlerinin ARGE-İnovasyon ve Rekabet Düzeylerinin Belirlenmesi (Ankara Kalkınma Ajansı)

 • Stratejik Yetenek Yönetiminin, Örgütsel Bağlılık ve Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi, BİST Şirketleri Örneği (Ankara Üniversitesi)

 • Ceceli Grup Bünyesinde Oluşturulan Online Eğitim Platformu İçin Dijital Pazarlamaya Yönelik Müşteri Profili ve Davranışları Araştırması (Ceceli Okulları)

 • 2019 Yılı Ülke ve Hanehalkı Ekonomisine Yönelik Beklenti ve Düşünce Araştırması (İstatistik Atölyesi) 

 • Suriye Göçmenler Konusunda Türk Halkının Düşüncelerinin Belirlenmesi (İnönü Üniversitesi)

 • Üniversiteli Kız Öğrencilerinin Güvenlik Kaygılarının Araştırılması (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 • İhracat Firmalarının Pazarlama Stratejileri Ve Rekabet İstihbaratının İşletme Performansına Etkisi (Selçuk Üniversitesi)

 • Marka Bilinirliği ve Kurumsal İmaj Algısı Araştırması (Pi Makine)

 • Türk Halkının Haber Takibi ve Doğrulama Davranışlarının İncelenmesi (teyit.org)

 • Bornova Bölgesinin Kent Yapısının Değerlendirilmesi (TÜBİTAK – 9 Eylül Üniversitesi)

 • Ankara Hanehalkı Konut Memnuniyeti Araştırması (TÜBİTAK – Gazi Üniversitesi)

 • Ankara Teknokent Firmalarında Kurumsal Girişimciliğin Araştırılması

 • Deneyimsel Pazarlamada Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Araştırması (Marmara Üniversitesi)

 • Pazarlama Stratejilerinin İhracat Performansına Etkisi (Gazi Üniversitesi)

 • Kentsel Mekân Kullanımı Değerlendirmesi, Ankara Selanik Cd. Ve İnkılap Sk. Örneği (Gazi Üniversitesi)

 • Marka Güvenilirliği, Kurum İmajı ve Markanın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Davranışına Yönelik Algının Tüketici Farkındalığı ve Satın Alma Davranışına Etkisi

 • Lojistik, Pazarlama ve Üretim Fonksiyonları Arasındaki İçsel Etkileşimin, Tedarik Zincirinin Zamana Dayalı Performansına Etkisi (Hacettepe Üniversitesi)

 • Elektronik Ticarette Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi, İSO 1000 İçerisinde Yer Alan Bilişim Firmaları Uygulaması

 • Ebeveynlerin Bebeklik Döneminde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yaklaşımları, 19-36 Ay Bebeklere Yönelik Bir Araştırma (Hacettepe Üniversitesi)

 • Türkiye'deki Bankalarda Strateji Uygulamaları Ve Performans Üzerine Etkisinin Araştırılması (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 • Tedarik Zinciri Entegrasyonun Yeni Ürün Geliştirme Üzerine Etkisini Belirlenmesi Araştırması (Bingöl Üniversitesi)

 • Kurum Kültürünün İşletmelerin Finansal Performansına Etkisi Araştırması (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

 • Süt Ve Süt Ürünleri Tüketiminin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Araştırması (Mustafa Kemal Üniversitesi)

 • Lomber Disk Hernisi Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastalara Verilen Taburculuk Eğitiminin Anksiyete-Depresyon Durumuna Ve Yaşanan Sorunlara Etkisi Araştırması (Akdeniz Üniversitesi)

 • Farklı Bilgi Tabanlarına Sahip Sektörlerde Yakınlık Formlarının Bilgi, Öğrenme Ve İnovasyona Etkisi Araştırması (Ankara Üniversitesi)

 • Yetişkin Böbrek Nakli Alıcılarının İmmunosupresif Tedaviye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Araştırması (Akdeniz Üniversitesi)

 • Reel Sektörün Ekonomiye İlişkin Bakışı Ve Devlet Teşviklerinden Yararlanma Durumunun Araştırılması (KOSGEB-Yönet Akademi)

 • İllerin Gelişmişlik Endeksi Raporu (Küçükçalık Tekstil)

 • Lokasyon Bazlı Marka Tercihi Araştırması (Çağdaş Marketler Zinciri)

 • İllerin Gelişmişlik Endeksi Raporu (Bien Seramik)

 • Ürün Değerlendirme ve Pazar Araştırması (Bien Seramik)

 • Ana Bayi, Tali Bayi Ve Usta Memnuniyet Araştırması (Bien Seramik)

 • Mimarların Seramik Sektörüne Yönelik Algısının Belirlenmesi Araştırması (Bien Seramik)

 • SPSS Uygulamalı Veri Analizi Eğitimi (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

 • SPSS Uygulamalı Veri Analizi Eğitimi (Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi)

 • SPSS Uygulamalı Veri Analizi Eğitimi (Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

 • Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi Eğitimi (Milli Savunma Bakanlığı - SATEM)

 • İnsan Kaynaklarında Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi Eğitimi (ANKÜSEM)

1

ankaraka

teyit.org_

Pi Makina Logo

HYS avm

kosgeb-endustri40-destekeleri

aytac

ZvM7r571

von_hotels

indir

indir

as

DaleCarnegie

indir (1)

4

3

2

10

5

images

Nişantaşı_Üniversitesi_Logosu

akdeniz_üni_logo

7hL5g_lK_400x400

indir (9)

images (5)

11

images (8)

images (11)

images (2)

images (3)

7

Sağlık-1 Sokak No:59/20 Kolej Çankaya  ANKARA 

istatistikatolyesi@gmail.com 

Tel: 0544 438 0067

 • Facebook - Beyaz Çember
 • LinkedIn - Beyaz Çember
 • Instagram - Beyaz Çember