İstatistik Atölyesi Eğitim Hizmetleri

İstatistik Atölyesi olarak araştırmanın ve veri analizinin bilgiye dayalı bir gelişim ve yönetim için en temel basamak olduğuna inanıyoruz. Bilimsel araştırma çalışması yapan akademisyenlerin araştırma süreçleri ve istatistik bilimini daha iyi anlamaları ve kurumların kendi araştırma süreçlerini yönetebilmeleri için uygulamalı eğitimler düzenliyoruz.

SPSS EĞİTİM SETİ

SPSS EĞİTİMİ

İstatistik Atölyesi olarak istatistiksel veri analizi ve SPSS kullanmayı öğrenmek isteyenler için bir eğitim seti hazırladık.

 

SPSS ile veri analizinin anlatıldığı, örnek dosyalar üzerinden uygulamaların yapıldığı eğitim videolarımız ile siz de SPSS kullanmayı dilediğiniz yerden kolayca öğrenebilirsiniz.

 

Eğitim Seti içerisinde "SPSS kurulum dosyaları ve anlatımı, örnek SPSS veri setleri, hipoteze göre uygun testin karar verilmesinde yardımcı şema ve konu anlatım videoları" bulunmaktadır.

 

Eğitim kapsamında incelenen testler:

* Veri Türleri
* Hipotez Oluşturma ve Hipoteze Uygun Test Belirleme
* Temel SPSS Bilgisi ve Normallik Testi
* Bağımsız Gruplar T Testi
* Bağımlı Gruplar T Testi (Ön Test-Son Test)
* Tek Yönlü ANOVA
* Tekrarlı ANOVA Testi
* Mann Whitney Testi
* Kruskal Wallis Testi
* Wilcoxon Testi
* Friedman Testi
* Pearson ve Spearman Korelasyon Testi
* Lineer Regresyon Testi
* Ki Kare İlişki Testi