İstatistik Atölyesi Eğitim Hizmetleri

İstatistik Atölyesi olarak araştırmanın ve veri analizinin bilgiye dayalı bir gelişim ve yönetim için en temel basamak olduğuna inanıyoruz. Bilimsel araştırma çalışması yapan akademisyenlerin araştırma süreçleri ve istatistik bilimini daha iyi anlamaları ve kurumların kendi araştırma süreçlerini yönetebilmeleri için uygulamalı eğitimler düzenliyoruz.

Temel Düzey Veri Analizi Eğitimi

SPSS ve istatistik bilimine giriş niteliğindeki eğitim, başlangıç düzeyinde bilgi sahibi kişiler için uygundur. 

Eğitim kapsamında hipotez kurma, hipoteze uygun araştırma yöntemi belirleme ve uygun test tekniğine karar verme konuları işlenmektedir.

Eğitim kapsamında incelenen testler:

 • Temel SPSS Bilgisi

 • Karşılaştırma Testleri (T Testi-Tek Yönlü ANOVA-Mann Whitney-Kruskal Wallis Testi)

 • Tekrarlı Ölçüm Testleri (T Testi-Wilcoxon Testi)

 • İlişki Testleri (Korelasyon-Ki Kare Testi)

 • Etki Testi (Lineer Regresyon Testi)

İleri Düzey Veri Analizi Eğitimi

Eğitim, temel istatistik ve SPSS bilgisi olan ve çalışmalarında daha fazla analiz testine ve SPSS bilgisine ihtiyaç duyan öğrenci ve akademisyenleri hedeflemektedir. Eğitim, temel düzey veri analizi eğitimimizin devamı niteliğindedir.

Eğitimde incelenen testler:

 • Faktör Analizi

 • Güvenirlik Analizi

 • İki Yönlü ANOVA

 • Tek Yönlü ve İki Yönlü MANOVA

 • Tekrarlı ANOVA

 • Friedman Testi

 • Aracılık Testi (Regresyon)

 • Hiyerarşik Regresyon Analizi

 • Lojistik Regresyon Analizi

Pazarlama ve Marka Araştırmaları Semineri

İş dünyasında araştırma ve data analizi her gün daha önemli hale gelmektedir. Özellikle pazarlama ve marka yönetiminde yapılan araştırma ve analizlerde önemli oranda artış görülmektedir. İstatistik Atölyesi olarak, pazarlama ve marka alanında çalışan profesyonellerin, araştırma yöntemleri ve istatistiksel veri analizi tekniklerini doğru bir şekilde, derinlemesine bilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle pazarlama ve marka profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiğimiz eğitimde aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • Araştırma Yöntemleri Nelerdir

 • Anket Hazırlama ve Uygulama Aşamasında Nelere Dikkat Edilmelidir

 • Tüketici Davranışları, Marka Bağlılığı, Satın Alma Alışkanları vb. Konular Nasıl Araştırılmalıdır

 • Karşılaştırma Analizleri Nelerdir ve İş Dünyasında Nasıl Kullanılmalıdır

 • İlişki Analizleri Nelerdir ve İş Dünyasında Nasıl Kullanılmalıdır

 • Nedensellik ve Etki Analizleri Nelerdir ve İş Dünyasında Nasıl Kullanılmalıdır

Please reload

İletişim

Sağlık-1 Sokak No:59/20 Kolej Çankaya  ANKARA 

istatistikatolyesi@gmail.com 

Tel: 0544 438 0067

 • Facebook - Beyaz Çember
 • LinkedIn - Beyaz Çember
 • Instagram - Beyaz Çember